Úvod

Vytvořil jsem tyto stránky, protože na internetu se nachází spousta špatných nebo nepřesných informací o druhu varanus exanthematicus, varanu stepním. Různé zdroje nabízejí zcela rozdílné informace a pro začátečníka je těžké si tyto informace nějak utřídit.
1)Divocí varani stepní jsou stále ještě chytáni ve velkém počtu ( podívej se export ), náš úkol je příkladně se starat o tyto překrásné ještěry.
2)I když jsou varani stepní chytáni ve velkém počtu ( podívej se export ), je naší povinností se o tyto překrásné ještěry příkladně a ohleduplně starat.
Doufám, že Vám tento web pomůže.

copyright Mark_Bayless

copyright Mark_BaylessCopyright : Mark_Bayless