Naam :

Varanus exanthematicus wordt ook wel SAVANNAH MONITOR of BOSC'S monitor genoemd. Dit komt omdat de franse wetenschapper Louis Bosc de exanthematicus als eerste beschreef in 1792

In het afrikaans wordt het dier genoemd :
In het Zarma = komni
In het Hausa = damo

Soort :

Voor 1990 deelde de exanthematicus zijn naam nog met de witkeel- en zwartkeel varaan (Varanus albigularis albigularis & Varanus albigularis microstictus). De albigularis verschilt echter op zoveel vlakken dat het nu toch als een aparte soort wordt gezien en dus niet meer onder de soort exanthematicus valt. Dit is dus ook de reden dat er veel verwarring is ontstaan over de naam.