Toekomst

Ondanks dat de exanthematicus met grote aantallen wordt gevangen uit het wild ( zie export ), ziet het er niet naar uit dat het dier de beschermde status moet hebben. Aantallen zijn nog aardig hoog in de landen van herkomst. Dit is mede te wijten aan de armoede in de landen en dus geld voor pesticiden niet voorhanden is. Ook al zijn er nog genoeg, toch is het een beetje onze verplichting om nakweek te bevorderen en te stimuleren. Ik hoop dus ook dat ik met deze site daar een kleine bijdrage aan kan leveren.