Vývozní kvóty pro varana stepníhoZde je pár údajů z vývozních kvót některých zemí
Podrobnější údaje můžete najít na http://www.cites.org

Benin

2001 2002 2003 2004
Z farem 26185 15250 10000 10000
Z přírody 3000 1500 1500 1500
Kůže 5000 5000 5000 5000Togo

2001 2002 2003 2004
Z farem 7000 7000 7000 7000
Z přírody 3000 3000 3000 3000Etiopia

2001 2002 2003 2004
Z přírody 500 500 500 500Chad

2001 2002 2003 2004
Kůže - - 12000 -Niger

2001 2002 2003 2004
Kůže - - 7000 -

BACK